Phòng Hành chính - Tổng hợp tổ chức thành công Đại hội công đoàn phòng khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

10/30/2020 4:19:42 PM

Cập nhật lúc: 07:48 AM ngày 30/05/2017

 

             

          Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-CĐ ngày 18/01/2017 của BTV Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức về “Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn bộ phận” tiến tới đại hội Công đoàn trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022”. Ngày 24/4/2017, Công đoàn bộ phận phòng Hành chính tổng hợp đã tổ chức đại hội công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Dự thảo Báo cáo trình đại hội đã đánh giá đúng những kết quả mà tập thể, cá nhân của đơn vị đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm tồn tại, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, giải pháp cho hoạt động công đoàn phòng trong nhiệm kỳ mới.

Đến dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Song - Chủ tịch Công đoàn trường đánh giá cao nỗ lực của toàn thể đoàn viên công đoàn P.HCTH trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Xuân Song cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà đơn vị cần tập trung làm tốt, đặc biệt là vai trò đầu mối của đơn vị trong công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (24/9/1997 - 24/9/2017).

 

 

 

Sau thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các dự thảo Báo cáo và các kiến nghị, đề xuất đối với Công đoàn trường; Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn phòng khóa VIII gồm 02 đồng chí: Đ/c Đỗ Mạnh Hải (giữ chức Chủ tịch Công đoàn), Đ/c Đặng Thị Huyền (giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn) và bầu 03 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn trường lần thứ VII.

Nghị quyết Đại hội cũng đã nêu rõ các chỉ tiêu cụ thể sau:

- 100% CBVC-LĐ được quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; nội quy, quy định nhà trường.

- 100% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình "Nhà giáo văn hoá".

-  95% trở lên nữ  CBVC đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà".

- 100% CBVC-LĐ thực hiện  tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 01 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

- Trong từng năm học có 95% đoàn viên đạt xuất sắc, trong đó 10% được các cấp công đoàn khen thưởng, Công đoàn bộ phận đạt vững mạnh.

- Hàng năm có 100% CB, đoàn viên CĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó 10 - 15% đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" cơ sở, 15 - 20% đạt danh hiệu "Công dân gương mẫu".

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu 02 đoàn viên công đoàn ưu tú để Chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội Công đoàn phòng Hành chính - Tổng hợp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức và lao động phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và tổ chức Công đoàn giao cho, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng, chuyên môn, công đoàn vững mạnh toàn diện./.

 

Tin liên quan