Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022

6/30/2022 3:59:38 PM

           Thực hiện Kế hoạch 112/KH-ĐHHĐ, ngày 30/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc tổng kết năm học 2021-2022. Ngày 23/6/2022, phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 với sự tham dự của 34/34 CBVC-LĐ trong phòng.

Media/2018_hcth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/toan-canh-hn-20220627044437-e.jpg
Quang cảnh Hội nghị
          Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, tìm ra những tồn tại, hạn chế; từ đó tìm ra giải pháp khắc phục và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Tại Hội nghị, các đồng chí CBVC-LĐ trong phòng cũng đã góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của Phòng.
Media/2018_hcth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/2-ptp-lhs-20220627044438-e.jpg
PTP. Lê Hồng Sinh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2021-2022
 
Media/2018_hcth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/3-ptp-ndl-20220627044847-e.jpg
PTP. Nguyễn Đức Long phát biểu tại Hội nghị
 
Media/2018_hcth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/ptp-vhs-20220627044436-e.jpg
PTP. Võ Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị
 
Media/2018_hcth.hdu.edu.vn/FolderFunc/202206/Images/1pgsts-lvb-20220627044437-e.jpg
PGS.TS. Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị
        Tại Hội nghị, các đồng chí CBVC-LĐ của phòng cũng đã đọc báo cáo tự kiểm điểm cá nhân, tự chấm điểm và tự xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2021-2022. Hội nghị cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như lấy ý kiến và bỏ phiếu quy hoạch lãnh đạo phòng, báo cáo công tác công đoàn năm học 2021-2022./.
Tin & bài: Nguyễn Trường Minh

Tin liên quan