Thông báo danh sách cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng băng khen năm học 2019-2020

10/30/2020 4:31:44 PM

Cập nhật lúc: 08:45 AM ngày 09/09/2020

 

Ngày 14/8/2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức đã họp xét các danh hiệu thi đua, hình thức thi đua khen thưởng năm học 2019- 2020. Căn cứ thành tích đạt được, Hội đồng thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2019 - 2020” đối với cá nhân Lê Xuân Dũng- Khoa Khoa học Tự nhiên.

Hội dồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường thông báo kết quả đến các cá nhân, đơn vị trong toàn Trường. Nếu có ý kiến, thì phản ánh về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường thông qua Trực Hội đồng (Đồng chí Phạm Chí Công, TP. Hành chính - Tổng hợp; ĐT: 0912.910.952  - Email: phamchicong@hdu.edu.vn).

Tin liên quan