Thông báo kết quả đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2018-2019

10/30/2020 4:34:43 PM

Cập nhật lúc: 04:11 PM ngày 23/08/2019

 

Ngày 11/7/2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức đã họp xét các danh hiệu thi đua, hình thức thi đua khen thưởng năm học 2018- 2019. Căn cứ thành tích đạt được, Hội đồng thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2018 - 2019” đối với cá nhân PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Hội dồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường thông báo kết quả đến các cá nhân, đơn vị trong toàn Trường. Nếu có ý kiến, thì phản ánh về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường thông qua Trực Hội đồng (Đồng chí Phạm Chí Công, TP. Hành chính - Tổng hợp; ĐT: 0912.910.952  - Email: phamchicong@hdu.edu.vn).

Tin liên quan