Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài “Vấn đề vận dụng phương thức huyền thoại hóa trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến nay”

15/04/2022

Sáng ngày 15/4/2022, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Thủy - Chuyên ngành Văn học Việt Nam với đề tài Vấn đề vận dụng phương thức huyền thoại hóa trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến nay”.

Đề tài được hướng dẫn khoa học bởi PGS. TS. Hoả Diệu Thuý và PGS.TS. Phan Huy Dũng.

Hội đồng được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong suốt quá trình bảo vệ được ghi âm, ghi hình và lưu trữ theo đúng quy định của Nhà trường.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202204/Images/img-6468jpg-20220415031728-e.jpg

Quảng cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường có sự tham gia của PGS.TS. Lê Tú Anh Trường Đại học Hồng Đức, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Dục Tú   Viện văn học, ủy viên, phản biện 1; PGS.TS. Lê Quang Hưng – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ủy viên, phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh – Trường Đại học Thái Nguyên, ủy viên; TS. Trần Quang Dũng - Trường Đại học Hồng Đức, Uỷ viên; TS. Hoàng Thị Huệ  - Trường Đại học Hồng Đức, Uỷ viên;  TS. Vũ Thanh Hà  - Trường Đại học Hồng Đức, Uỷ viên, Thư ký Hội đồng

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Tú Anh - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thị Thủy trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

Với đề tài Vấn đề vận dụng phương thức huyền thoại hóa trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến nay. NCS Nguyễn Thị Thủy đã nghiên cứu một cách toàn diện tổng thể vấn đề vận dụng phương thức huyền thoại hóa trong các tác phẩm (tiểu thuyết) tiêu biểu của nền văn học Việt Nam đương đại. Từ đó, luận án đã nhận diện một diện mạo mới của tiểu thuyết Việt Nam đương đại trong tư duy nghệ thuật, quan niệm sáng tác với một khả năng khám phá hiện thực ở một tầm văn hóa mới, và hướng cách tân, đổi mới, giải phóng tiềm năng thể loại tiểu thuyết trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202204/Images/5ccdf-20220415031317-e.jpg

NCS Nguyễn Thị Thủy trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án

Tại buổi bảo vệ, NCS Nguyễn Thị Thủy đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu chính của luận án. Các thành viên trong hội đồng đã lần lượt trình bày nhận xét, đánh giá luận án và đặt câu hỏi cho NCS. Thư ký hội đồng tổng hợp các ý kiến nhận xét của các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo trên cả nước về bản tóm tắt luận án. NCS trả lời câu hỏi của các thành viên hội đồng và các nhà khoa học về những vấn đề liên quan đến luận án.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202204/Images/1234-20220415031309-e.jpg

Hình ảnh trực tuyến buổi bảo vệ luận án

Kết quả, luận án của NCS Nguyễn Thị Thủy được hội đồng đánh giá là công trình công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, thiết thực trong việc tìm hiểu, học tập ở các nhà trường và nghiên cứu về tiểu thuyết Việt Nam trong tiến trình đổi mới hội nhập văn học thế giới. Hội đồng nhất trí thông qua kết quả luận án (7/7 phiếu tán thành) và đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho phép NCS Nguyễn Thị Thủy được bảo vệ tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

BBT website

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2023