Nghiên cứu sinh Trương Thị Hiền, Giảng viên Bộ môn Đại số - Hình học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

20/11/2023

Ngày 10/11/2023, tại Hội trường 301- Viện Toán học đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trương Thị Hiền, sinh năm 1986, Giảng viên Bộ môn Đại số - Hình học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức. Tên đề tài: “Lũy thừa hình thức của các iđêan đơn thức”. Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số; Mã số: 9 46 01 04 Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Nam Trung Cơ sở đào tạo: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hội đồng chấm luận án gồm các thành viên trong và ngoài Viện: 

1

GS.TSKH. Ngô Việt Trung

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Trần Nguyên An

Phản biện 1

3

TS. Lê Đình Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS. Đào Phương Bắc

Phản biện 3

5

TS. Hà Minh Lam

Thư ký

6

PGS.TS. Đoàn Trung Cường

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

Ủy viên

 

Tóm tắt nội dung luận án:

Mục đích của luận án là nghiên cứu về dáng điệu tiệm cận của hàm chỉ số chính quy của lũy thừa hình thức của iđêan đơn thức:

1. Xác định có tồn tại hay không giới hạn  khi I là iđêan đơn thức.

2. Tìm một chặn trên tốt cho khi I là iđêan đơn thức không chứa bình phương.

3. Tìm một chặn trên cho chỉ số ổn định của hàm chỉ số chính quy của lũy thừa của một iđêan đơn thức.

Các kết quả chính của luận án:

Luận án đã đạt được các kết quả chính sau đây:

1. Chỉ ra được sự tồn tại  giới hạn đồng thời mô tả cụ thể về giới hạn này.

2. Đưa ra một ví dụ chỉ ra hàm chỉ số chính quy  không là hàm tuyến tính khi n đủ lớn trong trường hợp I là iđêan đơn thức không chứa bình phương.

3. Xây dựng một chặn trên tốt cho  trong trường hợp I là iđêan đơn thức không chứa bình phương theo các dữ liệu tổ hợp từ phức đơn hình  và siêu đồ thị liên kết; và  theo số ghép cặp có thứ tự của G trong  trường hợp I là iđêan cạnh của một đồ thị G.

4. Chỉ ra một chặn trên cho chỉ số ổn định của chỉ số chính quy của lũy thừa  của iđêan phủ của đồ thị hai phần.

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/truong-hien-3-20231120020532-e.jpg
Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/truong-hien-2-20231120020532-e.jpg
Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202311/Images/truong-hien-1-20231120020532-e.jpg

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ tiến sĩ

 

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số. Hội đồng đã thống nhất thông qua và đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số cho Nghiên cứu sinh Trương Thị Hiền .

 

Xin chúc mừng Tân Tiến sĩ Trương Thị Hiền./.

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2023

Đào tạo, Bồi dưỡng