Nghiên cứu sinh Hoàng Lê Minh - Phó trưởng phòng GDCT&CTHSSV, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

14/08/2023

Ngày 13/08/2023, tại Hội trường tầng 8 Trường Đại Vinh – Nghệ An đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Lê Minh – Phó trưởng phòng GDCT&CTHSSV - Trường Đại học Hồng Đức.

Tên đề tài: Xây dựng môi trường học tập nội dung thống kê ở trường THPT theo hướng rèn luyện kỹ năng suy luận thống kê cho học sinh”.

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 9140111

Cán bộ hướng dẫn khoa học:     PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng

                                                GS.TS Nguyễn Văn Quảng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh – Nghệ An

Hội đồng chấm luận án gồm các thành viên trong và ngoài Trường: 

1

GS.TS. Trần Trung

Chủ tịch

2

GS.TS. Bùi Văn Nghị

Phản biện

3

TS. Phạm Sỹ Nam

Phản biện

4

PGS.TS. Trần Kiêm Minh

Phản biện

5

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Thư ký

6

PGS.TS. Trần Việt Cường

Ủy viên

7

TS. NguyễnVăn Thuận

Ủy viên

Tóm tắt nội dung luận án:

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu các đặc điểm và nội dung của thống kê, các quan điểm, nguyên tắc, vị trí và vai trò của dạy học toán nói chung, dạy học thống kê nói riêng trong Chương trình Giáo dục phổ thông, làm rõ sự cần thiết của kỹ năng suy luận thống kê và đổi mới môi trường học tập nội dung thống kê; từ đó xây dựng môi trường học tập nội dung này nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ năng suy luận thống kê trong quá trình dạy học ở trường THPT.

  Những đóng góp mới của luận án:

Về mặt lý luận

          - Hệ thống hóa được các vấn đề lý luận liên quan đến giáo dục thống kê trong trường phổ thông, đặc biệt về hiểu biết, suy luận và tư duy thống kê.

          - Đề xuất được một quan niệm về kỹ năng suy luận thống kê của học sinh trung học phổ thông và các biểu hiện của kỹ năng này.

        - Đề xuất được một quan niệm về môi trường dạy học rèn luyện kỹ năng suy luận thống kê và các thành phần cốt lõi của môi trường này.

          - Đề xuất Rubric các mức độ của biểu hiện kỹ năng suy luận thống kê của

học sinh.

          - Đề xuất được các biện pháp sư phạm nhằm tạo môi trường học tập thống kê theo hướng rèn luyện kỹ năng suy luận thống kê cho HS.

          Về mặt thực tiễn

          - Có thể hỗ trợ GV trong việc tổ chức dạy học nội dung thống kê ở trường THPT với kỳ vọng nâng cao hiệu quả dạy học.

          - Việc vận dụng các biện pháp sư phạm đã đề xuất trong luận án vào thực tiễn dạy học sẽ góp phần đổi mới PPDH và đạt được mục tiêu dạy học thống kê ở trường THPT.

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/anh-minh-1-20230814092741-e.jpg

 

NCS tặng hoa tri ân và chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học

trong Hội đồng đánh giá luận án

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/anh-minh-2-20230814092740-e.jpg

 

PGS.TS. Đậu Bá Thìn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức tặng hoa chúc mừng

tân tiến sĩ Hoàng Lê Minh

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/anh-minh-3-20230814092739-e.jpg

 

 

Media/2018_tchcqt.hdu.edu.vn/FolderFunc/202308/Images/anh-minh-4-20230814092740-e.jpg

 

Phòng GDCT&CTHSSV chúc mừng tân tiến sỹ

 

Hội đồng chấm luận án đã thống nhất và kết luận: Luận án đã đáp ứng  những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán. Hội đồng đã thống nhất đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán cho Nghiên cứu sinh Hoàng Lê Minh.

 

Xin chúc mừng Tân Tiến sĩ Hoàng Lê Minh ./.

 

Tin nổi bật

Tuyển sinh 2023

Đào tạo, Bồi dưỡng